2011
10.02

angličtina – časy

pořád to někde lovim tak si to tady spisuju abych už lovit nemusel…

Přítomný – jednoduchý / prostý (Simple Present / Present Simple)

always, never, seldom, often, regularly, every Monday

 • Fakta, která jsou jednoznačná,
 • událost, která má označené místo a se stala jednou, nikdy nebo častokrát pravidelně,
 • události, které se dějí ve sledu po sobě,
 • události, které se stanou podle čas. plánu / rozvrhu,
 • vyjádření postoje, emocí, zaujatosti, smyslů, duševní činnosti.

Tvorba věty v přítomném čase (present simple)

:) I, YOU, WE, THEY HE, SHE, IT
OZNAMOVACÍ: :) have work. :) has a work.
OTÁZKA: Do :) have work? Does :) have a work?
ZÁPOR: :) do not have work. :) doesn’t have a work.

Pozor, u 3. os. j.č. – změna na DOES.

Přítomný – průběhový (Present Continuous)

at the moment, now / just now / right now, Listen!, Look!, in the morning / in the afternoon / in the evening, at noon / tonight, tomorrow, next …, this week / this month / this year, at the moment, now / just now / right now, more and more

 • Událost, která se děje v čase kdy hovoříme. (Nemusí být v daném momentu, ale obecně.)
 • Událost, která se děla velmi krátký časový okamžik.
 • Vyjádření chystané / vývoje událostí. (The population of India is rising very fast.)
 • Události připravené na blízkou budoucnost.

tvorba věty v přítomném průběhovém čase (present continuous)

:) I YOU, WE, THEY HE, SHE, IT
OZNAMOVACÍ: :) am working. :) are working. :) is working.
OTÁZKA: Am :) working? Are :) working? Is :) working?
ZÁPOR: :) am not working. :) are not working. :) isn’t working.

Minulý – prostý (Simple Past)

yesterday, 2 minutes ago, in 1990, the other day, last Friday, if … (stalo se to když…)

 • Událost, která se stala jednou, nikdy nebo vícekrát. Událost, která se odehrála mezi dvěma jinými událostmi.
 • Používá se při vyprávění, vyjadřuje časový sled.
 • Vyjadřuje děje, které se opakovali – ! ale pokud použijeme tento čas, dáváme najevo, že už tomu tak není.

Tvorba věty v minulém prostém čase (simple past)

 • pokud není sloveso nepravidelné přidáme koncovku -ed (I played once)
 • v otázce začímáme DID (pro všechny osoby) a přidáváme sloveso v základním tvaru
 • Zápor vytváříme pomocí DID stejně jako u otázky. (I didn’t speak)

Was NEBO Were ? – tvary slovesa BÝT v minulém čase

I WAS WE WERE
YOU WERE WE WERE
HE / SHE / IT WAS THEY WERE

Minulý – průběhový (Past Progressive / Continuous)

when, while, as long as

 • Důraz na to, že událost proběhla v minulosti,
 • 2 akce, které se staly souběžně,
 • akce, která se v minulosti odehrála v určitý čas.

Tvorba věty v minulém průběhovém čase (Past Progressive / Continuous)

Tvoří se stejně jako přítomný čas průběhový s tím rozdílem, že sloveso být je v minulém čase.

příklad: While he slept I was speaking about him.

Předpřítomný (Present Perfect)

ever, never, once, many times, several times, before, so far, already

 • Tento čas použijeme pro označení děje, když chceme dát najevo že právě skončil. (Napsal mi SMS.)
 • Když chceme zdůraznit že je již akce dokonána. (Ty úkoly jsem už udělal odpoledne.)
 • Když akce stále přetrvává a má vliv na moment ve kterém mluvíme. (Právě jsem zjistil a oznamuji: Ztratil jsem peníze.)
 • Událost, která se stala jednou, nikdy nebo vícekrát před okamžikem kdy mluvíme. (Tam jsem byl.)
 • Zkušenost; změna během neurčitého času; dosažení úspěchu; nedokončená – očekávaná událost;

Tvorba věty v předpřítomném čase (Present Perfect)

Pomocí pomocného slovesa HAVE v kombinaci s minulým tvarem slovesa, podobně jako u Simple Past.

OZN: I have worked full time.
TÁZ: Have I worked full time?
ZÁP: I haven’t worked full time.

Narozdíl od Simple Past se v otázce a záporu dává sloveso v minulém tvaru.

No Comment.

Add Your Comment

You must be logged in to post a comment.

ENVATO FLASH STOCK ENVATO THEME FOREST

CBDB.cz - moje knihy